Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

Acte necesare pentru vanzarea/cumpararea unei proprietati:

• In momentul in care intentionati sa cumparati un teren sau o casa este util sa verificati:
Valabilitatea si corectitudinea actelor originale (consultati un avocat sau un notar)
Cereti sa vi se arate dosarul cadastral al terenului si a eventualelor constructii ce se afla pe acest teren
Existenta unor litigii in familia vanzatorului (partaj, succesiuni, etc)
Cereti vanzatorului dovada ca terenul se afla in intravilan (este posibil sa fie in intravilan si sa fie momentan in circuitul agricol- in acest caz se plateste o taxa suplimentara pentru a se putea construi acolo)
Solicitati certificatul de urbanism in vederea vanzarii

• Vanzarea-cumpararea se va face la notariat cu respectarea tuturor cerintelor legale:
Extras de carte funciara – 24 h
Certificat fiscal – 48 h -persoana fizica
Taxele si onorariul notarului sunt suportate de cumparator

• In masura in care realizati casa cu o societate de constructii verificati ca in contract de constructie a casei sunt prinse si:
Numele tuturor partilor implicate in contract
Adresele tuturor partilor
Data contractului
Descrierea proprietatii si adresa unde se va construi
Valoarea contractului
Termene de finantare (optional)
Pasi si termene
Cerinte dpdv ale asigurarilor (optional)
Cand incepe derularea contractului
Planuri, schite, planuri arhitectonice
Specificatii (cat mai complete)
Politica de inlocuiri a unor materiale prevazute in specificatii
Permisii (munca / materiale)
Modificarea ordinii procedurilor sau a preturilor
Excluderi
Conditii de acceptare a intarzierilor
Penalitati si/sau amenzi
Accesul le locul constructiei
Inspectii din partea proprietarului, imprumutatorului sau a unor terti
Metode de rezolvare a litigiilor
Clauze de arbitraj
Termene de instalare
Date de notificare si proceduri
Garantii si politica de service in garantie si post-garantie
Documente cerute de autoritati
Orice fapt asupra caruia pot interveni neantelegeri, dezacorduri, nerealizari, executii neadecvate, greseli, ignorari si orice ar putea crea orice fel de probleme intre parti
Semnaturile si data semnarii contractului vor fi trecute pe toate paginile contractului