Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

S.C.PROCM S.R.L. IAŞI
J – 1818/1991
TEL 0754/997.570
LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ
COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI Dn. 28-Nr. Cad. 2015/2/2-Lot 1A
BENEFICIAR : D-L CHELBAN GHEORGHIŢĂ RAIMOND

ANTEMĂSURĂTOARE ARHITECTURĂ
ARHITECTURĂ – ÎNCHIDERI
0 1 CDO5D1
ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ TIP GVP LA CONSTRUC|II H < 35 M., FORMAT 290 x 240 x 188 MM., CAL. A
Cantitate = 75,000 M3
02 CZO2O3D1
PREPARARE MORTAR CIMENT-VAR PENTRU ZIDĂRIE, M5O-Z CU CIMENT F25, ÎN INSTALA|II NECENTRALIZATE, CU VAR HIDRATAT
Cantitate = 5,613 M3
03 CK01A1
FERESTRE DIN LEMN STRATIFICAT CU GEAM TERMOPAN.
Cantitate = 24,860 M2
0 4 CKO 3A1
UŞI EXTERIOARE DIN LEMN STRATIFICAT CU GEAM TERMOPAN
Cantitate = 11,020 M2
05 CMO6I1
GEAMURI TERMOPAN PE TÂMPLĂRIE DE LEMN
Cantitate = 19,796 M2

ANTEMĂSURĂTOARE
ARHITECTURĂ – ÎNVELITOARE
01 CE17B1
ŞARPANTĂ DIN LEMN EXECUTATĂ PE SCAUNE LA ÎNVELITORI GRELE
(4,05 M3 RIGLE 10X18CM, 225,00 M.L. GRINDĂ)
Cantitate = 203,70 M2

02 CE18A1
ASTEREALĂ EXECUTATĂ DIN SCÂNDURI DIN RĂŞINOASE
Cantitate = 203,70 M2
03 CE19B1
PAZII LA STREAŞINĂ SAU FRONTOANE DIN SCÂNDURI GELUITE PROFILAT
Cantitate = 63,270 M.
04 CE2OA1
RIGLE DIN LEMN DE RĂŞINOASE AŞEZATE PE CĂPRIORI DE BETON ARMAT SAU METALICI (COSOROABE, =46,70ML)
Cantitate = 0.560 M3
05 IZF04B1
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BITUMAT LIPIT CU MASTIC DE BITUM TIP … PE SUPRAFE|E ORIZONTALE SAU ÎNCLINATE PÂNĂ LA 40 %
Cantitate = 203,70 M2
06 2600933
CARTON BITUMAT STR. ACOP. NISIP CA400, 100CM. X 20 M. S 138
Cantitate = 203,70 M2
07 2600048
BITUM PENTRU MAT. + LUCRĂRI HIDROIZOLA|II TIP H 80/90 S7064
Cantitate = 200,000 KG.
08 CE04B1
ÎNVELITORI DIN |IGLĂ INCLUSIV JGHEABURI ŞI BURLANE
Cantitate = 203,70 M2
09 RPCH13A1
STREAŞINĂ ÎNFUNDATĂ DIN SCÂNDURI DE RĂŞINOASE FĂL|UITE ŞI GELUITE, BĂTUTE PE DOUĂ RIGLE, FĂRĂ CONSOLE APARENTE
Cantitate = 12,654 M2
10 CE23A1
PLASĂ DE SIGURAN|Ă REFOLOSIBILĂ LA EXECUTAREA ÎNVELITORILOR LA CONSTRUC|II
Cantitate = 203,70 M2
11 IZFO [ 1]
FOLIE PERMEABILĂ LA VAPORI, TIP «TYVEK-DRY», MONTATĂ PE SCÂNDURI
Cantitate = 145,460 M2
12 IZF1OF1
STRAT TERMOIZOLATOR CU VATĂ MINERALĂ «TEL—UNIROL» PE ÎNĂL|IMEA CĂPRIORILOR
Cantitate = 290,920 M2
13 IZF10F1
STRAT TERMOIZOLATOR CU SALTELE «TEL-ROLLISOL» PREVĂZUTĂ CU BARIERĂ DE VAPORI DIN FOLIE DE ALUMINIU CAŞERAT, MONTATĂ ÎNTRE RIGLELE TRANSVERSALE
Cantitate = 145,460 M2

ANTEMĂSURĂTOARE
ARHITECTURĂ – COMPARTIMENTĂRI
01 CDO4J1
ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ PRESATĂ 240x115x63 MM. LA CONSTRUC|II H < 35 M., 25 CM. GROSIME, CAL. A, FĂRĂ GOLURI < 5O %
Cantitate = 41,58 M3
02 CZ0203D1
PREPARARE MORTAR CIMENT-VAR PENTRU ZIDĂRIE M50-Z CU CIMENT F25 ÎN INSTALA|II NECENTRALIZATE CU VAR HIDRATAT
Cantitate = 4,886 M3
03 CK03B1
UŞI INTERIOARE DIN LEMN STRATIFICAT
Cantitate = 17,220 M2
04 CK01A1
FERESTRE SUPRALUMINI DIN LEMN STRATIFICAT (LUMINATOR)
Cantitate = 6,555 M2
05 CM02A1
GEAMURI TRASE SIMPLE, MĂSURI LIBERE PE TÂMPLARIE DE LEMN
Cantitate = 5,244 M2
06 RPCL0O2B1
BALUSTRADĂ ŞI MÂNĂ CURENTĂ A SCĂRILOR ŞI BALCOANELOR, DIN LEMN DE STEJAR*
Cantitate = 34,95 M.
07 CL20A1
MONTAREA CONFEC|IILOR METALICE APARENTE: PARAPE|I PANOURI DESPĂR|ITOARE BALCON
Cantitate = 85,000 KG.
08 6306274
GRILAJ PENTRU SCĂRI, BALCOANE, ORNAMENTALE, SIMPLE, O|EL PROFILAT
Cantitate = 85,000 KG
09 CD24A1
PERE|I DESPĂR|ITORI SIMPLI CW 75/100, CU STRUCTURĂ METALICĂ (RIGIPS)
Cantitate = 2,055 M2

ANTEMĂSURĂTOARE
ARHITECTURĂ – FINISAJE INTERIOARE
01 CF01A1
TENCUIELI INTERIOARE, DRIŞCUITE, LA STÂLPI ŞI PERE|I. EXECUTATE MANUAL PE ZIDĂRIE, DE 2 CM. GROSIME
Cantitate = 530,53 M2
02 CF03A1
TENCUIELI INTERIOARE DRIŞCUITE, LA TAVANE PLANE, ÎN GROSIME MEDIE DE 2CM.
Cantitate = 244,699 M2
03 CN04B1
VOPSITORII LA INTERIOR EXECUTATE MANUAL CU VAR LAVABIL PE TENCUIELI DRIŞCUITE
Cantitate = 244,699 M2
04 CZ0207D1
PREPAPARE MORTAR VAR-CIMENT PENTRU TENCUIELI M 25-T CU CIMENT F25 ÎN INSTALA|II NECENTRALIZATE CU VAR HIDRATAT
Cantitate = 4,900 M3
05 CF25A1
PLACARE POD (RIGIPS)
Cantitate = 145,000 M2
06 2401777
FAIAN|Ă ALBĂ DECORATIVĂ MONOCOLORĂ, MUCHII DREPTE, I50 x 150 x 5,5, C. 1 S233
Cantitate = 90,370 M2
07 CF10D1
GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV STRAT DE AMORSĂ APLICAT ÎN DOUĂ
STRATURI
Cantitate = 90,370 M2
08 CG11B1
PARDOSELI DIN PLĂCI DE GRESIE CERAMICĂ PĂTRATE SAU DREPTUNGHIULARE ÎN DOUĂ CULORI CU DESEN
Cantitate = 90,040 M2
09 CG12A1
SCAFE DIN GRESIE CERAMICĂ
Cantitate = 88,400 M.
10 CH01A1
TREPTE DE BETON SIMPLU, EXECUTATE BRUT PENTRU A Fl PLACATE
Cantitate = 36,100 M.
11 RPCL05A1
PLACAJ DE LEMN TREPTE STEJAR LA SCĂRI DE BETON *
Cantitate = 36,100 M.
12 RPCL05C1
PLACAJ DE LEMN AL CONTRATRATREPTE STEJAR LA SCĂRI DE BETON *
Cantitate = 36,100 M.

13 RPCL05A1 ‹ I ›
GLAFURI DIN LEMN DE STEJAR LA FERESTRE
Cantitate = 18,05 M.
14 CG01C1
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTATE DIN PLĂCI DE FIBRE LEMNOASE MOI DE 12 MM, GROSIME, AŞEZATE PE NISIP
Cantitate = 108,42 M2

15 CG02C1
PARDOSELI DIN PARCHET, PE SUPORT EXISTENT, LIPIT CU ARACET, ÎN ÎNCĂPERI CU SUPRAFA|A < I0 M2
Cantitate = 108,42 M2
16 CN09C1
VOPSITORII PE TÂMPLĂRIE DE LEMN, EXECUTATE CU 1 STRAT ULEI,1 STRAT LAC ULEI, PE TÂMPLĂRIE STEJAR
Cantitate = 38,004 M2
17 RPCK72A1
LĂCUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX ÎN TREI STRATURI
Cantitate = 108,42 M2

ANTEMĂSURĂTOARE
ARHITECTURĂ – FINISAJE EXTERIOARE

01 CF08A1
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE TIP «KNAUF»
Cantitate = 200,00 M2
02 CJ05B1
PROFILURI EXTERIOARE LA SOLBANCURI, ANCADRAMENTE < 5O CM., DIN PIATRĂ ARTIFICIALĂ, FRECATE.
Cantitate = 18,05 M.

03 CZ0209D1
PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUIELI, MARCA M100-T, ÎN
INSTALA|II NECENTRALIZATE, FĂRĂ ADAOS VAR
Cantitate = 6,00 M3
04 CF17A1
NUTURI ÎN TENCUIELI CU SEC|IUNEA 2 x 1 – 3 x 2 CM. PENTRU SEPARAREA CÂMPURILOR
Cantitate = 235,000 M.

05 CG11B1
PARDOSELI DIN PLĂCI DE GRESIE POR|ELANATĂ (BALCOANE)
Cantitate = 18,500 M2
06 CG12A1
SCAFE DIN GRESIE POR|ELANATĂ
Cantitate = 22,300 M.
07 CH01KI
TREPTE DE BETON SIMPLU, MOZAICATE PE LOC, STRAT UZURĂ 15 MM., CIMENT ALB (7.5% DIN DOZAJ) PIATRĂ MOZAIC MARMURĂ
Cantitate = 15,000 M.

08 RPCR36A1
VOPSITUL STREŞINILOR DIN LEMN CU VOPSEA DE ULEI
Cantitate = 11,200 M2
09 CB47A1
MONTAREA ŞI DEMONTARE SCHELEI METALICE TUBULARE PENTRU LUCRĂRI PE SUPRAFE|E VERTICALE, H < 30,0 M.
Cantitate = 200,00 M2
10 CO01A1
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC
Cantitate = 100,500 M2
11 CZ0105B1
PREPARARE BETON B150 CU AGREGATE GRELE, GRANULA|IA < 16 MM., CIMENT M30, ÎN INSTALA|II NECENTRALIZATE
Cantitate = 8,90 M3

12 CN09C1
VOPSITORII PE TÂMPLĂRIE DE LEMN, EXECUTATE CU 1 STRAT DE ULEI, 1 STRAT LAC ULEI, PE TÂMPLĂRIE DE STEJAR
Cantitate = 58,405 M2

ÎNTOCMIT: c.ARH. DAN MIHALACHE
ŞEF PROIECT: ARH. VIOREL MIHALACHE

Advertisements