Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

Aviz pentru planul urbanistic de detaliu
Documentatii necesare pentru obtinerea AVIZULUI PENTRU PLANUL URBANISTIC DE DETALIU

• cerere tip
• adresa de inaintare a documentului din partea primariei
• documentatia de P.U.D. intr-un exemplar(plan de incadrare in zona, ridicare topografica, analiza situatiei existente, situatia juridica a terenurilor, circulatia terenurilor, reglementari, retele, memorii de specialitate, regulamentul de urbanism),intocmita de un proiectant autorizat
• avize utilitati (retele electrice si apa – canal), celelalte avize necesare dupa caz

( Agentia pentru Protectia Mediului, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie, Directia de Telecomunicatii, Statul Major General, Autoritatea Aeronautica Civila, Directia Regionala de Drumuri si Poduri, Regionala Cai Ferate, Ministerul Turismului, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Regia Autonoma de Imbunatatiri Funciare, Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului, Ministerul de Interne – Brigada de Pompieri Militari, Rezerva Naturala a Biosferei – Delta Dunarii, etc.).