Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

Documentele casei :
Cartea tehnica a constructiei
Cartea Tehnica reprezinta ,,certificatul de nastere” al unei constructii. intocmirea ei intra in sarcina dvs. si a proiectantului si reprezinta ansamblul documentatiilor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia si urmarirea comportarii in exploatare a constructiei si instalatiilor aferente acesteia.
De asemenea, ea cuprinde toate datele si documentele necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice.
Cum este structurata Cartea Tehnica?
Fisa de date sintetice – contine numele proiectantului, verificatorilor atestati pentru proiect, numele executantului – inclusiv al sefului de santier si al dirigintelui, numele expertilor tehnici, numele celor din comisiile de receptie precum si datele de incepere a lucrarilor si aprobarii receptiilor.

Proiectul de executie

Documentatia privind executia lucrarilor, inclusiv autorizatiile de executie a constructiei.
autorizatia de construire;
procesul verbal de predare/primire a cladirii;
procesele verbale de receptie pe categorii de lucrari;
certificatele de calitate pentru conformitatea calitatii lucrarilor si materialelor folosite;
condica de betoane unde se inregistreaza turnarile, furnizorul si rezultatele incercarilor la 28 zile a probelor etalon pentru verificarea rezistentei;
buletinele de analiza si incercari pentru materialele puse in pera;
expertizele tehnice;
caietele de atasament, masuratori.

Documentatia privind receptia.

Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp a cladirii (se completeaza de dvs. pe toata durata de viata a cladirii).
Se vor atasa toate documentele referitoare la modificarile fata de proiectul initial, atat in planul casei cat si in dotari suplimentare

Observatii:
Conform H.G. 273/1994, pentru obiectivele de constructii de locuit pana la doua niveluri, Cartea Tehnica a constructiei se rezuma la autorizatia de construire, procesul verbal de recetie la terminarea lucrarilor si procesul verbal de receptie final, la expirarea perioadei de garantie, cele de mai sus fiind necesare pentru cladiri cu mai mult de doua niveluri.
Ea se definitiveaza inainte de receptia finala si se pastreaza pe toata durata de existenta a cladirii pana la demolarea sa.
Daca vindeti imobilul, Cartea Tehnica trebuie predata noului proprietar care va avea obligatia pastrarii si completarii acesteia.
Ca o exceptie, Legea 10/1995 privind calitatea in constructii nu se aplica la cladirile de locuit doar cu parter sau parter plus etaj, construite m mediul rural sau in satele apartinand oraselor.

Cadastrul si intabularea
Aceste formalitati trebuie indeplinite atat pentru teren cat si pentru casa.
Indiferent de natura terenului (agricol sau pentru constructii) si indiferent de felul constructiei (casa, apartament, birouri etc.), cadastrul si intabularea sunt obligatorii. Legea cadastrului a intrat in vigoare in 1999 cu scopul de a obtine o evidenta clara a proprietatilor, in registrele cadastrale de la judecatorii fiind trecute numele proprietarilor bunurilor imobiliare, suprafetele de teren detinute si copiile actelor care dovedesc drepturile acestora.
Cadastrul este operatiunea de inscriere in Registrul de Carte Funciara si este obligatoriu la orice act de instrainare a unui bun imobiliar, fie ca este casa, apartament sau teren si indiferent daca este vorba de o vanzare-cumparare, donatie, succesiune, partaj sau precontract de vanzare-cumparare.
Inscrisul in Cartea Funciara (intabularea) are aceeasi functie cu cartea de identitate pentru o persoana.
Chiar daca vi se pare o pierdere de timp si chiar un efort inutil plimbatul prin fata ghiseelor trebuie sa stiti ca inscrisul in Cartea funciara va poate salva de multe necazuri. Piata imobiliara este foarte dinamica, gusturile si preferintele se schimba cu timpul, familia se mareste, aveti nevoie de alta casa. Este mult mai usor sa vindeti daca sinteti inscris in Cartea Funciara si aveti si intabularea dreptului de proprietar.
16.1. Inscrierea la Registrul de Carte Funciara si obtinerea titlului de proprietar
Tinand cont ca sunteti acum proprietar al unei case construita pe un teren cumparat, pentru care aveti contract de vanzare-cumparare in forma autentica, trebuie sa fiti inscris in Registrul de Carte Funciara si sa obtineti intabularea pentru ambele proprietati – teren si casa.
Daca ati facut intabularea terenului (conform recomandarilor de la subcapitolul 1.4.3), va ocupati numai de obtinerea titlului de proprietar al casei construite pe acest teren.
Parcurgeti urmatorii pasi:
1. Incheiati cu Primaria de care apartineti (localitate/sector), un proces verbal de receptie a casei. Dureaza o zi si costa max. 200 000 lei.
2. Obtineti cadastrul cladirii dupa cum urmeaza:
Alegeti expertul cadastral – acesta trebuie sa fie autorizat de Oficiul National pentru Cadastru, Geodezie si Cartografie (O.N.C.G.C.), care este institutia de stat desemnata cu coordonarea activitatii de cadastru
La Oficiul de Cadastru exista o lista a persoanelor fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de cadastru. Fiecare expert autorizat are o parafa de autorizare. Tarifele expertilor cadastrali nu sunt fixe si de aceea, alegeti specialistul in functie de costuri. Costurile cadastrului sunt cuprinse intre 80-100 $. in functie de marimea si complexitatea planului casei. in plus, proprietarul trebuie sa asigure transportul expertului la fata locului pentru a executa masuratorile casei.
Dosarul cadastral este intocmit de expert si cuprinde, pe langa masuratori, autorizatia de construire si procesul verbal de receptie obtinut de la Primarie.
Timpul alocat acestei actiuni este de maxim 14 zile.
3. In termen de 30 zile de la obtinerea procesului verbal de receptie a casei de la Primarie, deschideti rol fiscal.
Va adresati, asa cum v-am recomandat si in cazul terenului, la Primarie – Directia Taxe si Impozite, numai in anumite limite de program. Platiti impozitul aferent pentru cladire pe anul in curs, sau dupa caz, si va inregistrati astfel ca proprietar si platitor de impozite.
4. Obtineti rolul fiscal pentru casa pregatind urmatoarele acte necesare:
• contractui de vanzare-cumparare teren, originalul si o copie;
• autorizatia de construire, originalul si o copie;
• procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, originalul si o copie;
• procura prin notariat, in cazul in care persoana care deschide rolul fiscal nu este proprietarul;
• declaratia tip;
• taxele de deschidere, in functie de numarul de pagini care trebuie inregistrate.
Timpul in care obtineti rolul fiscal depinde in mare masura de relatiile pe care le aveti la Primarie – Directia Taxe si Impozite unde depuneti actele. Oficial sunt prevazute 15-30 zile.
5. Obtineti CertificatuI de Atestare Fiscala pregatind urmatoarele documente:
• copia dupa declaratia de rol fiscal;
• cererea tip;
• procura prin notariat, daca delegati pe cineva sa solicite certificatul;
• taxa de x 000 lei.
CertificatuI Fiscal este valabil 24 ore pentru persoane fizice.
6. Ati ajuns la intabulare!
Institutia unde trebuie sa va adresati pentru intabularea casei este Judecatoria de care apartineti in localitate/sector.
Exista un program de lucru cu publicul, pentru depunerea actelor si program de lucru pentru ridicarea lor, defalcate la randul lor in program pentru persoanele fizice si separat, program pentru persoanele juridice.
Termenul de rezolvare este de minim o saptamana.
Pentru intabularea constructiei, aveti nevoie de un dosar cu .urmatoarele acte:
• autorizatia de construire a casei, original si o copie legalizata;
• procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, original si o copie legalizata;
• cadastrul casei in original;
• certificatui de atestare fiscala a casei;
• timbru fiscal de x 000 lei;
• chitanta CEC x 000 lei;
• cererea tip.
Intabularea si inscriera in Cartea Funciara dureaza maxim o luna.

Dupa caz, depuneti cereri pentru a fi luat in evidenta la:
Administratia Financiara de care apartineti (localitate/sector/comuna);
Compania care furnizeaza energia electrica;
Compania care furnizeaza apa potabila;
Compania care furnizeaza gazul metan;
Compania care asigura salubrizarea in zona in care este casa dvs.;
Compania de interventii canalizare;
Compania de televiziune prin cablu;
Compania de telefonie fixa.

Advertisements