Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

Aviz sanitar pentru un obiectiv

Documentele necesare pentru solicitarea avizului sanitar al obiectivelor şi al activităţilor desfăşurate în acestea sunt:
1. cerere;
2. planul general de amplasare a obiectivului, prezentat la o scară din care să se înţeleagă clar încadrarea în cartier, zonă, localitate, accesul la reţelele de transport, energie şi utilităţi, precum şi caracteristicile terenului;
3. planul de amenajare interioară: circuite funcţionale şi modul lor de structurare, modul de asigurare a aprovizionării cu apă potabilă, modul de evacuare a apelor uzate menajere şi tehnologice, modul de organizare a evacuării deşeurilor solide şi modul de colectare, depozitare temporară şi de evacuare/neutralizare a deşeurilor periculoase rezultate din activităţi care urmează să se desfăşoară în obiectivul pentru care se solicită avizarea;
4. dovada de achitare a tarifului de avizare sanitară
5. după caz – studiu de impact

Advertisements