Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

Emiterea autorizatiiilor MT la documentatiile tehnice ale investitiilor ce se amplaseaza in zonele de protectie si siguranta ale cailor de comunicatii aferente MT
Structuri implicate in emiterea autorizatiilor
• Pentru amplasamente situate in zona de protectie a infrastructurilor feroviare si rutiere
o Directia Generala pentru Dezvoltarea Infrastructurii, Investitii si concesiuni cu avizul Companiei Nationale de Cai Ferate CFR – SA, Administratiei Nationale a Drumurilor, Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti METROREX – SA; avizele Companiei Nationale de Cai Ferate CFR – SA si Administratiei Nationale a Drumurilor vor fi emise in baza avizelor regionalelor CFR, respectiv regionalelor de drumuri si poduri teritoriale.
• Pentru amplasamente situate in zona de protectie a infrastructurilor portuare si/sau de cai naviganbile
o Directia Generala a Transporturilor Maritime, pe Dunare si cai navigabile, precum si cu avizul proiectantului de specialitate agreat
• Pentru amplasamente situate in zona de protectie a infrastructurilor aeriene
o Directia Generala de Servicii Transport Aerian si Aeroporturi cu avizul RA Autoritate Aeronautica Civila Romana, precum si cu avizul proiectantului de specialitate agreat.
• Documentatiile inaintate de catre agentii economici sau persoane fizice pentru obtinerea autorizatiilor Ministerului Transporturilor in vederea amplasarii obiectivelor in zona de protectie a retelei de metrou vor fi verificate in prealabil de catre specialisti verificatori de proiecte ai SC METROUL SA.
• Emiterea autorizatiilor privind documentatiile tehnice ale investitiilor si lucrarilor cu implicatii in mai multe sectoare de activitare in transporturi se va face de catre Directia Generala Investitii, Achizitii si Concesiuni, in baza avizului fiecarui sector de activitate in transporturi.

Advertisements