Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

GHID DE PROIECTARE SI EXECUTIE, IN
ZONE SEISMICE, A STRUCTURILOR DE
ZIDARIE ALCATUITE DIN ELEMENTE DE
ARGILA ARSA, (BLOCURI CERAMICE)
CU GOLURI VERTICALE, CU INALTIMEA
ELEMENTULUI MAI MARE DE 150 MM

Redactarea I
CONSULTAN ŢII
STRUCTURI
PROIECTARE, CONSULTANTA, CERCETARE, EXPERTIZARE – STRUCTURI
Membru al “GRUPULUI DE FIRME IPCT”
Str. T. Arghezi nr.21, Sector 2, 70132
Bucuresti, tel. , fax: 212.48.55
IPCT
GHID DE PROIECTARE SI EXECUTIE, IN ZONE
SEISMICE, A STRUCTURILOR DIN ZIDARIE
ALCATUITE DIN ELEMENTE DE ARGILA ARSA,
(BLOCURI CERAMICE) CU GOLURI
VERTICALE, CU ÎNĂLŢIMEA ELEMENTULUI
MAI MARE DE 150 MM
INDICATIV GPE 102-04
ELABORATORI
Prof. dr. ing. Radu Petrovici
ing. Gheorghe Popescu
RESPONSABIL MTCT
ing. Octavian Manoiu
iunie 2004
CONSULTAN ŢII
STRUCTURI
PROIECTARE, CONSULTANTA, CERCETARE, EXPERTIZARE – STRUCTURI
Membru al “GRUPULUI DE FIRME IPCT”
Str. T. Arghezi nr.21, Sector 2, 70132
Bucuresti, tel. , fax: 212.48.55
IPCT
CUPRINS
I. Obiectul ghidului
I.1 Dispozitii generale
I.2 Lista de referinte
II. Reguli privind proiectarea cladirilor din zidarie cu elemente din argila arsa (blocuri ceramice) cu
goluri cu înălţimea de referinta mai mare de 150 mm
II.1 Tipuri de corpuri utilizate la peretii structurali
II.1.1 Clasificarea corpurilor din punct de vedere al geometriei
II.1.2 Forme specifice blocurilor folosite în zone seismice
II.1.3. Condiţii minime de rezistenţă pentru blocurile de zidărie
II.2. Mortare pentru zidarii
II.3. Tipuri de zidării
II.4. Tipuri de clădiri
II.5 Domenii de utilizare a blocurilor ceramice
II.5.1. Zidarie simpla (nearmata)
II.5.2. Zidărie confinată (cu centuri şi stâlpisori din beton armat)
III. Elemente pentru calculul zidariilor cu corpuri ceramice cu goluri verticale cu înălţimea de referinta
mai mare de 150 mm
III.1. Caracteristicile mecanice ale zidăriilor cu blocuri ceramice cu goluri verticale cu înălţimea >
150 mm
III.1.1 Rezistenta caracteristică la compresiune a zidăriei
III.1.2. Rezistenţa caracteristică la forfecare a zidăriei cu blocuri ceramice
III.1.3. Rezistenţa caracteristică la eforturi principale de întindere a zidăriei nearmate
III.1.4. Rezistenţa caracteristică la încovoiere a zidăriei
III.1.5 Proprietăţile de deformare ale zidăriei
III.1.5.1. Relaţia efort-deformaţie
III.1.5.2. Modulul de elasticitate
III.1.5.3. Modulul de forfecare
III.2. Rezistenţele unitare de proiectare ale zidăriei
III.3 Modele şi metode de calcul pentru stabilirea forţelor seismice
III.3.1 Generalitaţi
III.3.2. Determinarea forţelor seismice de proiectare pentru pereţii structurali
III.4. Rezistenţa de proiectare a pereţilor din zidărie cu blocuri ceramice cu goluri
verticale cu înălţime ≥ 150 mm din grupele 2a şi 2b
III.4.1. Rezistenţa de proiectare a pereţilor la forţă axială şi încovoiere în planul peretelui
2
III.4.2.Rezistenţa de proiectare a pereţilor structurali la forţă tăietoare
III.4.2.1. Ipoteze de calcul
III.4.2.2. Pereţi de zidărie confinată
III.4.2.3. Pereţi de zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale.
IV. Cerinte privind proiectarea si executia
IV.1 Modulare dimensionala
IV.2. Alcătuirea suprastructurii
IV.2.1. Pereţi structurali
IV.2.1.1 Condiţii generale
IV.2.1.2 Arii minime de zidărie şi cerinţe privind geometria pereţilor
IV.2.1.3 Secţiuni de zidărie slăbite prin goluri şi şliţuri.
IV.2.2 Planşee
IV.3 Proiectarea infrastructurii
IV.3.1. Fundaţiile pereţilor structurali
IV.3.2. Socluri
IV.3.3. Pereţi de subsol
IV.3.4. Planşee.
IV.4. Reguli de proiectare specifice pentru construcţii cu pereţi structurali de zidărie
IV.4.1. Reguli de proiectare specifice pentru construcţii cu pereţi structurali de zidărie
confinată
IV.4.1.1. Prevederi referitoare la stâlpişori
IV.4.1.2. Prevederi referitoare la centuri
IV.4.2. Reguli de proiectare specifice pentru construcţii cu pereţi de zidărie confinată şi
armată în rosturile orizontale
IV.5 Detalii pentru executia zidăriei
IV.5.1 Ţeserea zidăriei
IV.5.2 Rosturi de mortar
IV.5.3. Reazeme sub încărcări concentrate
IV.5.4. Prevederi tehnologice privind executia
V. Asigurarea si controlul calitatii la executie
Anexa A – Criterii pentru regularitatea structurală
3
GHID DE PROIECTARE SI EXECUTIE, IN ZONE
SEISMICE, A STRUCTURILOR DIN ZIDARIE
ALCATUITE DIN ELEMENTE DE ARGILA
ARSA, (BLOCURI CERAMICE) CU GOLURI
VERTICALE, CU ÎNĂLŢIMEA ELEMENTULUI
MAI MARE DE 150 MM
INDICATIV GPE 102-04
IUNIE 2004
4
I. OBIECTUL GHIDULUI
I.1 Dispozitii generale
(1) Prezentul Ghid reglementează folosirea blocurilor ceramice cu goluri verticale cu înălţimea de
referinta mai mare de 150 mm pentru executarea cladirilor cu pereţi structurali din zidărie situate în
zone seismice.
(2) Ghidul completează, cu prevederi specifice, următoarele reglementări tehnice în vigoare în prezent
în România:
• Normativ P100-92
• Normativ P2-85
• STAS 10109/1-82
• SR-EN 771-1 – Elemente pentru zidarie de argila arsa
(3) Restul prevederilor din reglementările menţionate rămân valabile dacă nu contrazic prevederile din
prezentul Ghid.
(4) Ghidul urmeaza a fi reactualizat, dupa intrarea in vigoare a Codului de proiectare si executie
a structurilor din zidarie armonizat cu norma europeana EN1996-1 (EUROCODE 6) si a
Codului pentru proiectarea antiseismica a cladirilor revizuit si armonizat cu norma europeana
EN1998-1 (EUROCODE 8)
I.2 Lista de referinte
(1) Documentele normative date în cele ce urmează conţin prevederi care, prin
intermediul referinţelor din acest text, devin si prevederi ale acestui Ghid. Pentru documentele
normative mentionate se aplică prevederile celor mai recente ediţii ale acestora.
(2) Până la adoptarea normelor europene EN citate în text în continuare şi prezentate la pct. I.2.3, ca
norme naţionale, pentru aplicarea prevederilor din prezentul Ghid, se vor folosi:
• reglementările tehnice echivalente sau, dupa caz, alte reglementări tehnice din România dacă nu
contrazic prevederile prezentului Ghid, aratate mai jos la pct. 1.2.1 si pct. 1.2.2
• reglementari specifice (Normativ/Agrement tehnic) elaborate si aprobate conform legislaţiei din
România.
I.2.1. Standarde
1. STAS 10109/1-82 – Lucrari de zidarie. Calculul si alcatuirea elementelor
2. STAS 10104/83 – Constructii din zidarie. Prevederi fundamentale pentru calculul elementelor
sructurale
3. STAS 1030-85 – Mortare de zidărie şi tencuială. Clasificare şi condiţii tehnice.
4. STAS 2643-80 – Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială. Metode de încercare.
5. STAS 5185/1-86 – Cărămizi şi blocuri ceramice cu goluri verticale. Condiţii tehnice de calitate.
6. STAS 5185/2-86 – Cărămizi şi blocuri ceramice cu goluri verticale. Forme şi dimensiuni.
7. STAS 8560-86 – Blocuri ceramice cu goluri orizontale.
5
8. STAS 10100/0-75- Principii de verificare a sigurantei constructiilor
9. STAS 10101/0-75- Acţiuni in constructii. Clasificarea si gruparea acţiunilor
10. STAS 10101/1-78- Acţiuni in constructii. Greutati tehnice si incarcari permanente
11. STAS 10101/2-75- Acţiuni in constructii. Incarcari datorita procesului de exploatare
12. STAS 10101/0A-77- Acţiuni in constructii. Clasificarea si gruparea acţiunilor pentru constructii
civile si industriale
13. STAS 10101/2A1-87- Acţiuni înconstructii. Incarcari tehnologice din exploatare pentru constructii
civile, industriale si agrozootehnice.
14. STAS 10101/20-90 – Acţiuni înconstructii. Incarcari date de vant
15. STAS 10101/21-92 – Acţiuni înconstructii. Incarcari date de zapada
16. STAS 10101/23-75 – Acţiuni înconstructii. Incarcari date de temperatura exterioara
17. STAS 10101/23A-78 – Acţiuni înconstructii. Incarcari date de temperaturi exterioare înconstructii
civile si industriale.
18. STAS 10107/0-90 – Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si
beton precomprimat.
19. STAS 10107/1-90 – Plansee din beton armat si beton precomprimat. Prescriptii generale de
proiectare
20. STAS 10107/2-92 – Plansee curente din placi si grinzi din beton armat si beton precomprimat.
Prescriptii de calcul si alcatuire
21. STAS 10107/3-90 – Plansee cu nervuri dese din beton armat si beton precomprimat. Prescriptii de
proiectare
22. STAS 10107/4-90 – Plansee casetate din beton armat. Prescriptii de proiectare
I.2.2 Normative si instrucţiuni
1. P2-85 – Normativ privind alcatuirea, calculul şi executarea structurilor din zidărie
2. C 17-82 – Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială
3. NE 012-99 – Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton
precomprimat. Partea A: Beton şi beton armat.
4. ST 009-96 – Specificatie tehnică privind cerinţe şi criterii de performanţă pentru produse din otel
utilizate ca armături în structuri din beton
I.2.3 Standarde Europene (asimilate ca standarde române SR)
1. SR EN 771-1 – Elemente pentru zidarie de argila arsa
2. SR EN 772-1 – Determinarea rezistentei la compresiune
3. SR EN 772-3 – Determinarea prin cantarire hidrostatica a volumului net si a procentului de goluri al
elementelor pentru zidarie din argila arsa
4. SR EN 772-5 – Determinarea continutului de saruri solubile active al elementelor pentru zidarie din
argila arsa
6
5. SR EN 772-7 – Determinarea absorbtiei de apa prin firbere pentru ruperea capilaritatii elementelor
pentru zidarie din argila arsa
6. SR EN 772-11 – Determinarea absorbtiei de apa datorita actiunii capilare a elementelor pentru
zidarie de beton cu agregate, piatra artificiala si naturala si viteza initiala de absorbtie a apei a
elementelor pentru zidarie din argila.
7. SR EN 772-13 – Determinarea densitatii aparente si absolute in stare uscata a elementelor pentru
zidarie (cu exceptia pietrei naturale).
8. SR EN 772-16 – Determinare dimensiuni
9. SR EN 772-19 – Determinarea dilatarii la umiditate a elementelor ceramice cu goluri orizontale
mari pentru zidarie de argila
10. EN 1052-1 – Determinarea rezistentelor la compresiune ale zidariei.
11. SR EN 1052-3 – Determinarea rezistentei initiale la forfecare.
12. EN 1015-11 – Determinarea rezistentelor la compresiune ale zidariei.
13. EN 998-2 – Mortare de uz general cu compozitie prescrisa
II. REGULI PRIVIND PROIECTAREA CLADIRILOR DIN ZIDARIE CU ELEMENTE DE
ARGILA ARSA (BLOCURI CERAMICE) CU GOLURI VERTICALE CU ÎNĂLŢIMEA DE
REFERINTA MAI MARE DE 150 MM
II.1 Tipuri de elemente utilizate la peretii structurali
(1) Corpurile de zidărie care fac obiectul prezentului Ghid sunt blocuri ceramice cu goluri verticale,
ce se incadreaza in cele doua grupe mari din SR EN 771-1 si au inaltimi de referinta mai mari de 150
mm:
grupa LD cu densitatea aparenta in stare uscata 1000 kg/m3.
(2) Corpurile au formă de paralelipiped dreptunghic cu muchii drepte şi feţe plane fiind prevăzute,
pentru tesere intr-un perete, fie cu lăcaş de mortar, fie cu lamba şi uluc/nut şi feder.
(3) Gama de produse pentru zidărie pentru care sunt aplicabile prevederile prezentului Ghid, cuprinde
următoarele grupe – (exemple sunt cele din figurile 2 si 3 din SR EN 771-1):
a. Blocuri ceramice cu goluri verticale şi lăcaş pentru mortar pentru pereti structurali si/sau
pentru pereti nestructurali
b. Blocuri ceramice cu goluri verticale cu lăcaş şi amprente suplimentare pentru mortar pentru
pereti structurali si/sau pereti nestructurali.
c. Blocuri ceramice cu goluri verticale N+F cu “nut şi feder” numai pentru pereti nestructurali.
II.1.1. Clasificarea corpurilor din punct de vedere al geometriei
(1) In funcţie de caracteristicile geometrice – volumul golurilor, grosimile peretilor interiori si
exteriori- corpurile de zidărie cu goluri se încadreaza, conform EUROCODE 6, în 4 grupe:
7
grupa 1 – corpuri de zidarie cu volum de goluri ≤ 25%;
grupa 2 – corpuri de zidarie cu goluri verticale, cu volum de goluri cuprins intre 25% si 55%;
grupa 3 – corpuri de zidarie cu goluri verticale, cu volum de goluri cuprins intre 55% si 70%;
grupa 4 – corpuri de zidarie cu goluri orizontale, cu volum de goluri ≤ 70%;
(2) Prezentul Ghid se refera la utilizarea, pentru clădiri situate în zone seismice, a blocurilor ceramice
cu goluri verticale cu înălţimea rândului > 150 mm din grupa 2, clasificate in doua subgrupe, după
cum urmează:
i) Blocuri din grupa 2a – care satisfac următoarele condiţii (vezi figura II.1):
a) volumul de goluri este ≤ 50% din volumul blocului;
b) grosimea fetelor exterioare te ≥ 15 mm si cea a nervurilor interioare ti ≥ 10 mm;
c) nervurile interioare verticale ale blocurilor cu goluri sau celulare sunt realizate continuu pe
toata lungimea orizontala a blocului.
ii) Blocuri din grupa 2b – care satisfac următoarele condiţii:
a) volumul de goluri este ≤ 50% din volumul blocului;
b) grosimea fetelor exterioare este 11 mm ≤ te < 15 mm si cea a nervurilor interioare 6 mm ≤ ti
C100;
M50 pentru zidărie executată cu corpuri cu rezistenţa la compresiune ≤ C100;
M25 pentru zidăria de la anexe gospodăreşti şi construcţii provizorii.
• Pentru pereţi nestructurali:
M50 pentru zidărie executată cu corpuri cu rezistenţa la compresiune > C100;
M25 pentru zidăria executată cu corpuri cu rezistenţa la compresiune ≤ C100;
M10 pentru zidăria de la anexe gospodăreşti şi construcţii provizorii.
II.3. Tipuri de zidării
(1) Blocurile ceramice cu goluri verticale cu înălţimea de referinta mai mare 150 mm pot fi folosite
pentru următoarele tipuri de zidărie:
• zidărie confinată (cu centuri şi stâlpişori din beton armat)
• zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale
II.4. Tipuri de clădiri
(1) Clădirile cu pereţi structurali din zidărie cu blocuri ceramice cu goluri verticale se clasifica din
punct de vedere al regularitătii structurale în două clase:
i. Cladiri cu regularitate structurală în plan şi în elevaţie
ii. Cladiri fără regularitate structurală în plan şi/sau în elevaţie
Nota. Criteriile generale pentru încadrarea clădirilor cu pereţi structurali din zidarie în clase de regularitate sunt
date în anexa A.
(2) Pentru calculul la acţiunea seismică modelele de calcul şi coeficienţii de comportare ψ se vor lua
din tabelul următor:
10
Tabelul 1
Factor de comportare ψ
Caz
Clasa de regularitate
Model de calcul Zidarie
confinata
Zidarie confinata si
armata in rosturile
orizontle
1 Regularitate în plan si în elevatie Plan ψ = 0.40 ψ = 0.35
2
Neregularitate în plan şi/sau în
elevaţie
Spaţial ψ = 0.50 ψ = 0.45
(3) Determinarea eforturilor de proiectare în pereţii structurali şi verificarea condiţiilor de siguranţă se
vor face obligatoriu prin calcul chiar dacă sunt respectate integral condiţiile de alcătuire date la II.5.
II.5 Domenii de utilizare a blocurilor ceramice
(1) Utilizarea blocurilor ceramice cu înălţimea de referinta mai mare de 150 mm pentru realizarea
pereţilor structurali ai clădirilor situate în zone seismice se stabileste în funcţie de:
– regimul de înălţime al clădirii (n ≡ numărul nivelurilor supraterane)
– zona seismică de calcul
– clasa de importanţă a clădirii
– regularitatea structurală
– densitatea pereţilor structurali pe fiecare dintre direcţiile principale (p(%) = procentul ariilor
inimilor peretilor structurali, raportat la aria construita la parter, pentru directia de calcul considerata);
in fig. II.2 este exemplificat un partiu pentru o cladire parter la care densitatea peretilor este pe
o directie – 3.5% (peretii sunt dispusi la distante de 5.5 m), iar pe cealalta directie este de 6.8%
(peretii sunt dispusi la 4.0 – 4.5 m).
II.5.1. Zidăria simplă (nearmată)
(1) Din cauza capacitatii scazute de a disipa energia seismica, datorita rezistentei mici la
întindere si a lipsei de ductilitate, se interzice utilizarea structurilor de zidarie nearmata.
(2) Zidăria simplă (nearmată) executată cu blocuri ceramice cu goluri verticale cu înălţimea
rândului mai mare de 150 mm poate fi folosită, indiferent de grupa blocurilor, numai la anexe
gospodăreşti, parter, în toate zonele seismice
11
II.5.2. Zidărie confinată (cu centuri şi stâlpisori din beton armat)
(1) Zidăria confinată executată cu corpuri ceramice cu goluri cu înălţimea rândului > 150 mm
poate fi folosită pentru executarea clădirior cu pereţi structurali, în funcţie de grupa
blocurilor, după cum urmează:
i. Blocuri din grupa 2a
Regimul de înălţime maxim acceptat (n) şi densitatea minimă a pereţilor (p%) se stabilesc
conform tabelului 2, adaptat dupa prevederile din Normativul P2-85 – tab. 6.
Tabelul 2
Zona seismica
H<6 m
(≤P+1E)
H<9 m
(≤P+2E)
H<12 m
(≤P+3E)
H 150 mm se vor respecta următoarele reguli de modulare:
1. Modulare în plan:
• axele modulare vor fi stabilite astfel încât distanţa liberă între doi pereţi sa fie multiplu de
½ bloc;
• în cazurile în care modularea axelor nu este posibilă, se vor mari dimensiunile
stâlpişorilor de beton armat astfel încât zidăria sa fie multiplu intreg de ½ bloc
• golurile de ferestre şi usi precum si plinurile dintre acestea (spaletii) vor avea lungimea,
multiplu întreg de ½ bloc;
• în cazul în care modularea plinurilor dintre golurile de uşi şi ferestre nu este posibila se
vor prevedea elemente de completare din beton armat la marginea golurilor
2. Modulare în elevaţie
• distanta între fata superioara a planseului pe care reazema peretele şi faţa inferioară a
centurilor de beton ale planseului superior va fi egala cu un multiplu intreg al înaltimii de
referinţa a blocului (eventuale diferente pot compensate prin marirea inaltimii centurilor
sau prin modificarea inaltimii etajelor)
• distanţa între fata superioara a planseului pe care reazemă peretele şi fata inferioara a
golurilor de ferestre va fi egala cu un multiplu întreg al înaltimii de referinţă a blocului
(eventualele diferenţe pot fi compensate prin turnarea unei centuri de beton armat la
partea superioara a parapetului); idem pentru zidăria de deasupra golului de uşa/fereastra
23
FIG. IV.1 Exemple de modulare in elevatie la goluri de ferestre
24
FIG. IV.2 Exemple de modulare in elevatie la goluri de usi
25
(2) Pentru executarea zidariei se vor folosi numai corpuri întregi şi corpuri ½ din sortimentul
producătorului; în mod exceptional se pot accepta corpuri ½ rezultate prin tăierea corpului întreg cu
mijloace mecanice (cu flexul). Se interzice folosirea corpurilor ½ rezultate prin spargere cu ciocanul.
(3) Nu sunt admise completări ale zidariei, în plan şi în elevatie, cu caramizi cu alte dimensiuni
(lungimi, lăţimi sau înălţimea de referinţă)
(4) Nu sunt admise completări ale zidăriei în plan cu fracţiuni de bloc cu lungimi diferite de ½ bloc,
rezultate prin tăiere sau prin spargere
IV.2. Alcătuirea suprastructurii
IV.2.1. Pereţi structurali
IV.2.1.1 Condiţii generale
(1) Toţi pereţii de zidărie care îndeplinesc condiţiile geometrice de la pct. IV.2.1.2, condiţia de
continuitate până la fundaţii şi care sunt executaţi din materialele menţionate la cap. II, vor fi
consideraţi “pereţi structurali” şi vor fi proiectaţi conform prevederilor din prezentul capitol.
(2) Pereţii structurali care alcătuiesc o structură de zidărie sunt de două categorii:
– pereţi izolaţi (montanţi), legaţi între ei numai prin planşee;
– pereţi cuplaţi (cu goluri de uşi şi/sau ferestre) constituiţi din montanţi legaţi între ei, la nivelul
fiecărui planşeu, prin grinzi de cuplare de beton armat.
(3) Pereţii de zidărie care nu îndeplinesc condiţiile de la (1) vor fi consideraţi “pereţi
nestructurali” şi vor fi calculaţi şi alcătuiţi conform prevederilor specifice.
IV.2.1.2 Arii minime de zidărie şi cerinţe privind geometria pereţilor
(1) Valorile necesare ale ariilor nete de zidarie ale pereţilor structurali (plinurile) , pe ambele direcţii
principale ale construcţiei, se vor stabili prin calcul în funcţie de tipul zidăriei, zona seismică şi
numărul de niveluri al construcţiei. Aceste valori nu vor fi mai mici decat cele din tabelele din cap.
II.5.2
(2) Lungimea minimă a spaleţilor adiacenţi golurilor de uşi şi ferestre se stabileşte, în funcţie de cea
mai mare înălţime a golurilor adiacente sau de grosimea peretelui, (cu respectarea conditiilor de
modulare dimensionala date la cap. IV.1) după cum urmează:
– pentru zidărie nearmată:
spaleţi marginali la pereţi de faţadă şi interiori : lmin = 0,6 hgol ≥ 1,20 m
spaleţi intermediari la pereţi de faţadă şi interiori : lmin = 0,5 hgol ≥ 1,00 m
– pentru zidăria confinată:
spaleţi marginali la pereţi de faţadă şi interiori : lmin = 0,5 hgol ≥ 1,00 m
spaleţi intermediari la pereţi de faţadă şi interiori : lmin = 0,4 hgol ≥ 0,80 m
26
(3) În cazul în care lungimile minime date mai sus nu pot fi respectate se vor introduce stâlpişori de
beton armat pentru sporirea rezistenţei spaletului la forţa tăietoare.
(4) Grosimea minimă a pereţilor structurali de zidărie de toate tipurile va fi de 250 mm.
(5) Valoarea raportului între înălţimea efectivă a peretelui (hef) şi grosimea efectivă a acestuia (tef),
este limitată, indiferent de zona seismică şi de numărul de niveluri al construcţiei, după cum urmează:
– zidărie nearmată – hef/tef ≤ 12;
– zidărie confinată – hef/tef ≤ 15.
IV.2.1.3 Secţiuni de zidărie slăbite prin goluri şi şliţuri.
(1) Golurile pentru uşi şi ferestre vor fi amplasate, de regulă, în aceiaşi poziţie la toate nivelurile
construcţiei.
(2) Nu se admite ca secţiunea orizontală a pereţilor structurali să fie slăbită prin:
– goluri verticale pentru coşuri de fum sau ventilaţii;
– şliţuri orizontale sau oblice pentru instalaţii realizate prin spargere sau zidire.
(1) Nu se admit şliţuri verticale executate la zidire, si nici slituri pentru instalaţii executate
prin frezare sau spargere.
(2) Trecerile prin pereti vor fi realizate prin goluri stabilite prin proiect, la zidire. Este
interzis a se sparge zidaria, dupa executarea acesteia, pentru crearea golurilor de trecere a
conductelor de instalatii.
IV.2.2 Planşee
(1) Pentru proiectarea planşeelor se va ţine seama de prevederile specifice date în continuare.
(2) Următoarele categorii de planşee sunt considerate rigide în plan orizontal:
– planşee de beton armat monolit sau din predale cu suprabetonare continuă cu grosime ≥ 60
mm, armată cu plasă de oţel beton cu aria ≥ 250 mm2/m;
– planşee din panouri sau semi panouri prefabricate de beton armat îmbinate pe contur prin
piese metalice sudate, bucle de oţel beton şi beton de monolitizare;
– planşee executate din prefabricate de tip fâşie, cu bucle sau bare de legătură la extremităţi şi cu
suprabetonare continuă cu grosime ≥ 60 mm, armată cu plasă din oţel beton cu aria ≥ 250 mm2/m.
(3) Nu se admit, la structurile ce fac obiectul prezentului Ghid, planşee care sunt considerate fără
rigiditate în plan orizontal:
– planşee din fâşii prefabricate cu bucle sau bare de legătură la extremităţi, fără suprabetonare
armată sau cu şapă nearmată cu grosimea ≤ 30 mm;
– planşee din prefabricate de beton cu dimensiuni mici, sau din blocuri ceramice, cu
suprabetonare armată;
27
– planşee din lemn, cu următoarele excepţii
􀂃 în cazul folosirii blocurilor din grupa 2a: pentru toate planşeele construcţiilor cu
maximum trei niveluri din clasele de importanţă III şi IV în zona seismica F (Ks =
0.08) şi pentru planşeul peste ultimul nivel al construcţiilor cu maximum doua
niveluri (P+1E) din clasa de importanţă IV situate în zona seismica E (Ks = 0.12)
􀂃 în cazul folosirii blocurilor din grupa 2b: pentru planşeul peste ultimul nivel al
construcţiilor cu maximum doua niveluri (P+1E) din clasa de importanţă IV situate în
zona seismica F (Ks = 0.08)
IV.3 Proiectarea infrastructurii
(1) Alcătuirea infrastructurii construcţiilor de zidărie va respecta principiile generale din Normativul
P100-92 şi prevederile specifice date în continuare.
(2) Dimensionarea fundaţiilor, soclurilor şi pereţilor de subsol se va face prin calcul pentru
satisfacerea condiţiilor de rezistenţă sub efectul încărcărilor verticale, al încărcărilor provenite din
acţiunea seismică şi al împingerii pământului, în cazul pereţilor de contur ai subsolurilor.
(3) Pentru dimensionarea fundaţiilor, soclurilor şi pereţilor de subsol acţiunea seismică se vor lua în
calcul cu valorile care corespund rezistenţelor de proiectare la încovoiere ale pereţilor din elevaţie
determinate considerând suprarezistenţa armăturilor; în cazul pereţilor cuplaţi se va ţine seama şi de
modificarea forţei axiale corespunzător rezistenţelor de proiectare la forţă tăietoare ale grinzilor
de cuplare.
(4) În cazul fundarii pe terenuri dificile se va tine seama de prevederile normativelor in vigoare – P7-
2000, etc.
IV.3.1. Fundaţiile pereţilor structurali
(1) Fundaţiile pereţilor structurali vor fi de tip “talpă continuă”.
(2) Tălpile de fundaţie pot fi realizate, în funcţie de mărimea eforturilor şi de natura terenului de
fundare, din beton simplu sau din beton armat.
IV.3.2. Socluri
(1) În cazul construcţiilor fără subsol, soclul şi fundaţiile vor fi, de regulă, axate faţă de pereţii
structurali.
(2) Lăţimea soclului va fi cel putin egală cu grosimea peretelui de la parter; se admite o retragere de
maximum 50 mm a feţei exterioare a soclului în raport cu planul zidăriei de la parter, cu conditia ca
soclul sa aiba in grosimea planseului, o consola de 50 mm (rezemarea blocului de zidarie sa se
realizeze pe toata suprafata acstuia).
(3) Soclul se va executa, de regulă, din beton armat.
(4) În cazul amplasamentelor cu teren normal de fundare, pentru construcţii din clasa de importanţă
III, cu regim de înălţime ≤P+2E, în zonele seismice cu Ks ≤ 0.12, precum şi pentru construcţii din
28
clasa de importanţă IV, în toate zonele seismice, se acceptă executarea soclului din beton simplu dacă
rezultatele calculelor de dimensionare permit această soluţie.
(5) În situaţiile de la (4), în socluri, la nivelul pardoselii parterului, se va prevedea un sistem de
centuri care formează contururi închise. Aria armăturilor longitudinale din centuri va fi cu cel puţin
20% mai mare decât aria armăturilor centurilor de la nivelurile supraterane de pe acelaşi perete. În
cazurile în care înălţimea soclului, peste nivelul tălpii de fundare, este ≥ 1,50 m se va prevedea şi o
centură la baza soclului cu aceiaşi armătură ca şi centura de la nivelul pardoselii.
(6) Centurile din socluri nu vor fi întrerupte de golurile pentru instalaţii.
(7) În cazul clădirilor la care, conform prevederilor de la (4), soclurile sunt executate din beton
simplu, mustăţile pentru elementele din suprastructură (stâlpişori) vor fi ancorate în soclu pe o
lungime de minimum 60d ≥ 1,0 m. În cazul în care, conform (5), în soclul de beton simplu se prevede
şi o centură la baza soclului, mustăţile vor fi ancorate în aceasta.
IV.3.3. Pereţi de subsol
(1) Pereţii de subsol vor fi dispuşi, de regulă, axat, sub toţi pereţii structurali din parter.
(2) Pereţii de subsol se vor realiza, de regulă, din beton armat.
(3) În cazul amplasamentelor cu teren normal de fundare, pentru construcţii din clasa de importanţă
III, cu regim de înălţime ≤P+2E, în zonele seismice cu Ks ≤ 0.12 , precum şi pentru construcţii din
clasa de importanţă IV, în toate zonele seismice, pereţii de subsol pot fi executaţi şi din beton
simplu dacă rezultatele calculelor de dimensionare permit această soluţie.
(4) În cazurile în care, conform (3), pereţii de subsol se execută din beton simplu, peretele de subsol
va fi prevăzut cu două centuri – la baza peretelui şi la nivelul planşeului peste subsol. Aria armăturilor
longitudinale din centuri se va determina prin calcul şi va fi cu cel puţin 20% mai mare decât aria
armăturilor din centurile de la nivelurile supraterane de pe acelaşi perete.
(5) Mustăţile pentru elementele din suprastructură (stâlpişori) vor fi ancorate în centura inferioară a
peretelui sau, după caz, vor fi înnădite cu mustăţile din talpa fundaţiei.
(6) Amplasarea golurilor de uşi din pereţii interiori de subsol va fi făcută astfel încât să existe un
decalaj de cel puţin 1,0 m faţă de poziţia golurilor cele mai apropiate de la parter. Golurile de uşi şi
ferestre din pereţii exteriori pot fi amplasate în axul golurilor din suprastructură dar vor avea
dimensiuni mai mici cu cel puţin 30%. Dacă aceste condiţii nu pot fi respectate rezistenţa zonelor
slăbite va fi verificată prin calcul.
IV.3.4. Planşee.
(1) În cazul construcţiilor fără subsol, situate în zonele seismice cu Ks ≥0,16, placa suport a pardoselii
de la parter se va executa din beton armat, legată cu centurile de la partea superioară a soclurilor.
(2) În cazul construcţiilor cu subsol, placa planşeului peste subsol va avea cel puţin aceiaşi grosime ca
şi plăcile etajelor supraterane şi va respecta toate celelalte condiţii de alcătuire referitoare la acestea.
29
IV.4. Reguli de proiectare specifice pentru construcţii cu pereţi structurali de zidărie
IV.4.1. Reguli de proiectare specifice pentru construcţii cu pereţi structurali de zidărie confinată
(1) Dimensiunile secţiunii transversale şi armarea longitudinală şi transversală ale stâlpişorilor şi
centurilor se stabilesc, prin calcul, ţinând seama de efectele încărcărilor verticale şi ale forţelor
seismice de proiectare, cu respectarea condiţiilor minime precizate în continuare.
(2) Stâlpişorii şi centurile vor fi prevăzuţi la exterior cu protecţie termică pentru evitarea punţilor
termice.
IV.4.1.1. Prevederi referitoare la stâlpişori
(1) Stâlpişorii de beton armat vor fi prevăzuţi în următoarele poziţii:
– la capetele libere ale fiecărui perete;
– de ambele părţi ale oricărui gol cu o suprafaţă ≥ 1,5 m2
– la toate colţurile de pe conturul construcţiei;
– în lungul peretelui, astfel încât distanţa între stâlpişori să nu depăşească 4,0 m;
– la intersecţiile pereţilor, dacă cel mai apropiat stâlpişor dispus prin regulile de mai sus se află
la o distanţă mai mare de 1,5 m;
– în toţi spaleţii care nu au lungimea minimă prevăzută la pct. IV.2.1.2..
(2) Stâlpişorii vor fi executaţi pe toată înălţimea construcţiei.
(3) Secţiunea transversală a stâlpişorilor va satisface următoarele condiţii:
– aria secţiunii transversale ≥ 62500 mm2 – 250 x 250 mm;
– latura minimă ≥ 250 mm.
(4) Armarea stâlpişorilor va satisface următoarele condiţii:
– procentul minim de armare longitudinală va fi :
1% pentru zonele seismice cu Ks ≥0.16;
0.8% pentru zonele seismice cu 0.12 ≥ Ks ≥0.08;
– diametrul barelor longitudinale va fi ≥ 12 mm;
– diametrul etrierilor va fi ≥ 6 mm;
– distanţa maximă între etrieri va fi 150 mm în câmp curent şi 100 mm pe lungimea de
înnădire prin suprapunere a armăturilor longitudinale.
(5) Barele longitudinale ale stâlpişorilor de la ultimul nivel vor fi ancorate în centurile ultimului
planşeu conform cerinţelor din STAS 10107/0-90.
30
(6) Înnădirile barelor longitudinale din stâlpişori se vor face prin suprapunere, fără cârlige, pe o
lungime de cel puţin 60 d.
IV.4.1.2. Prevederi referitoare la centuri
(1) Centurile vor fi prevăzute la nivelul fiecărui planşeu al construcţiei;
(2) Centurile vor fi continue pe toată lungimea peretelui şi vor alcătui contururi închise. La colţurile,
intersecţiile şi ramificaţiile pereţilor structurali se va asigura legătura monolită a centurilor amplasate
pe cele două direcţii iar continuitatea armăturilor va fi realizată prin ancorarea barelor longitudinale în
centurile perpendiculare pe o lungime de cel putin 60d. Această prevedere se aplică şi centurilor din
socluri (IV.3.2), pereţi de subsol (IV.3.3), de la planşeul peste subsol (IV.3.4), şi centurilor de la
zidăria nearmată (IV.4.1).
(3) Centurile de la nivelul planşeelor curente şi de acoperiş ale construcţiilor din zonele seismice cu Ks
≥ 0,16 nu vor fi întrerupte de golurile din zidărie. Pentru construcţiile din zonele seismice cu Ks ≤0,12
se acceptă să se întrerupă:
– centura planşeului curent, în dreptul casei scării, cu condiţia să se prevadă doi stâlpişori de
beton armat la marginea golului şi o centură-buiandrug, la podestul intermediar, legată de cei doi
stâlpişori;
– centura zidului de la mansardă, în dreptul lucarnelor, cu condiţia să se prevadă doi stâlpişori
de beton armat monolit la marginea golului cu armăturile longitudinale ancorate
corespunzător în centura planşeului inferior şi o centură peste parapetul de zidărie al
ferestrei, legată de cei doi stâlpişori.
(4) Secţiunea transversală a centurilor va respecta următoarele condiţii minimale:
– aria secţiunii transversale ≥ 50000 mm2 – 250 x 200 mm;
– lăţimea minimă ≥ 250 mm dar ≥ ⅔ din grosimea peretelui;
– înălţimea minimă 200 mm.
(5) Armarea centurilor va respecta următoarele condiţii:
– procentul minim de armare longitudinală va fi :
1% pentru zonele seismice Ks ≥0,16;
0.8% pentru zonele seismice Ks ≤0,12.
– diametrul barelor longitudinale va fi ≥ 10 mm;
– diametrul etrierilor va fi ≥ 6 mm
– distanţa maximă între etrieri va fi 150 mm în câmp curent şi 100 mm pe lungimea de
înnădire prin suprapunere a armăturilor longitudinale.
(6) Înnădirile barelor longitudinale din centuri se vor face prin suprapunere, fără cârlige, pe o
lungime ≥ 60 d. Secţiunile de înnădire vor fi decalate cu cel puţin 1.00 m; într-o secţiune se vor înnădi
cel mult 50% din barele centurii.
31
IV.4.2. Reguli de proiectare specifice pentru construcţii cu pereţi de zidărie confinată şi armată
în rosturile orizontale
(1) Alcătuirea construcţiilor cu pereţi structurali de zidărie confinată şi armată în rosturile orizontale se
va face conform regulilor de la IV.4.2. şi cu respectarea următoarelor reguli suplimentare.
(2) Armăturile din rosturile orizontale ale zidăriei vor fi determinate prin calcul.
(3) Independent de rezultatele calculului, armăturile din rosturile orizontale vor respecta următoarele
condiţii minimale:
– distanţa între rosturile orizontale armate va fi ≤ 400 mm;
– aria de armatură dispusă într-un rost orizontal va fi ≥ 100 mm²;
(4) Armăturile dispuse în rosturile orizontale vor fi ancorate în stâlpişori sau prelungite în zidărie,
dincolo de marginea opusă a stâlpişorului, pentru a se realiza o lungime de ancoraj ≥ 60 d. Barele se
vor fasona fără cârlige.
(5) Atunci când armătura din oţel este prevăzută în rosturile de mortar
− grosimea stratului de mortar de la armătura din oţel până la faţa zidăriei trebuie să fie 20 mm;
− trebuie prevăzut mortar deasupra şi sub armătura din oţel, astfel încât grosimea rostului este
mai mare cu 3 mm faţă de diametrul armăturii din oţel;
(6) Pentru armăturile dispuse în elementele de confinare din beton acoperirea minima a armăturii
de oţel, după caz, va respecta prevederile din STAS 10107/0-90.
IV.5 Detalii pentru executia zidăriei
IV.5.1 Ţeserea zidăriei
(1) Blocurile de zidărie trebuiesc ţesute împreună, cu mortar, în concordanţă cu practica curentă.
(2) Blocurile de zidărie dintr-un perete de zidărie trebuiesc suprapuse pe rândurile alternante în aşa fel
încât peretele să lucreze ca un singur element structural.
(3) Blocurile de zidărie trebuie ţesute prin suprapunerea pe o lungime de 1/2 bloc utilizand pentru
aceasta blocuri “jumatati” sau prin tăierea numai cu un fierăstrău mecanic.
(4) La zidăria armată cu armaturi in rosturile orizontale poate fi utilizată şi o ţesere care nu
îndeplineşte cerinţele minime de suprapunere, pe baza datelor experimentale furnizate de producător,
care să arate ca această ţesere asigura aceeaşi capacitate de rezistenţă a peretelui ca şi teserea la ½
bloc.
(5) La intersectiile de pereti unde se prevad stalpisori din beton armat teserea se va face fara strepi;
eforturile de lunecare la interfata intre beton si zidarie vor fi preluate prin armatura orizontala cu
secţiunea rezultata din calcule , dispusa in rosturile orizontale si ancorata in betonul din stalpisori.
Pentru a se realiza cele de mai sus este necesar ca in proiecte sa se prevada obligativitatea
32
aprovizionarii la santiere a blocurilor de zidarie “jumatati”, sau a unui utilaj cu disc diamantat pentru
taierea blocurilor intregi la dimensiunile necesare;
(6) Este interzis a se executa zidaria cu blocuri ceramice cu fractiuni de blocuri rezultate din
spargerea cu ciocanul sau cu blocuri deteriorate – sparte sau crapate prin manipularea
necorespunzatoare. Nu se vor utiliza pentru completari la marginile de goluri de usi sau ferestre
fractiuni de blocuri taiate sau sparte, sau caramizi de alte tipuri. In cazurile in care dimensiunile
plinurilor de zidarie nu sunt modulate conform celor aratate mai sus, pentru diverse completari se va
utiliza numai beton de aceeasi clasa ca si betonul din stalpisori – dar nu mai putin de C12/15.
IV.5.2 Rosturi de mortar
(1) Rosturile orizontale realizate cu mortare de uz curent trebuie să aibă grosimea de 12 mm cu
abateri de ± 2 mm. Aceasta grosime poate fi marita in cazurile in care este necesara armarea zidariei
cu bare de otel in rosturile orizontale, in functie de diametrele barelor rezultate din calcule, tinand cont
de prevederile de mai jos.
Solutia cu rosturi mai groase, va fi indicata de proiectant in proiectul de executie si poate fi
avuta in vedere in urmatoarele situatii:
– daca se prevede un procent ridicat de armare orizontala care se realizeaza cu bare de
diametru relativ mare (Φ 10-12 PC52);
– daca se prevede intersectia in acelasi rost a barelor din doua directii ortogonale
(la intersectiile de pereti);
(2) Rosturile dintre rânduri trebuie să fie orizontale, cu excepţia cazurilor când proiectantul specifică
alfel în proiect.
(3) În funcţie de tipul de bloc rosturile verticale pot fi umplute parţial sau integral cu mortar;
(4) Rosturile verticale pot fi considerate umplute atunci când se prevede ca umplerea cu mortar să se
facă pe întreaga înălţime a acestora şi pe lăţimea stabilita de producător, în funcţie de geometria
corpurilor astfel încât sa asigure realizarea rezistenţelor zidăriei comunicate de producator.
IV.5.3. Reazeme sub încărcări concentrate
(1) La rezemarea încărcărilor concentrate se vor realiza cuzineţi din beton.
IV.5.4. Prevederi tehnologice privind executia
(1) La executia peretilor exteriori structurali si nestructurali executati din blocuri ceramice cu goluri se
vor respecta urmatoarele prevederi specifice:
– executia va fi realizata numai de muncitori calificati si sub controlul direct al responsabilului
tehnic cu execuţia;
– locasurile si amprentele verticale din rosturile verticale vor fi umplute complet cu mortar,
blocurile montandu-se cat mai joantiv cu putinta; umplerea locasurilor si amprentelor se poate
face astfel:
33
– fie prin dispunerea mortarului cu mistria in aceste amprente, in exces si apoi montarea
blocului si presarea laterala langa blocul montat anterior; in aceste conditii mortarul in
exces refuleaza in sus si este indepartat cu mistria;
– fie prin umplerea dupa montarea a doua blocuri alaturate, prin indesarea in locas a
unui mortar de consistenta mai fluida (tasarea conului 12 cm);
– pentru realizarea grosimii din proiect a rosturilor orizontale se pot folosi fie martori
nerecuperabili din mortar, fie dreptare din scandura (fixate pe fetele laterale ale zidului cu
agrafe elastice din otel), intre care se “intinde” cu mistria mortarul pentru rostul orizontal;
nivelul laturilor superioare ale dreptarelor se poate verifica la 2-3 randuri de zidarie cu un
sablon vertical pe care sunt marcate semne la distante modulate corespunzator inaltimii de
referinta a blocurilor;
– inainte de montare blocurile se vor curata de impuritati si se vor uda corespunzator, pentru ca
blocurile sa nu extraga apa din mortar; udarea se poate face, cu furtunul, direct pe paletii pentru
manipulare dupa indepartarea foliei protectoare din polietilena; se poate utiliza de asemenea si
imersarea blocurilor, inainte de montare, intr-un vas cu apa cu dimensiuni corespunzatoare; este
interzisa udarea blocurilor dupa montarea in perete;
– pentru a se realiza o buna aderenta intre zidaria din blocuri si stalpisorii din beton armat monolit
suprafata de contact a zidariei cu betonul va fi bine curatata de resturi de mortar si udata; nu se
vor prevedea strepi ;
– nu se vor utiliza pentru zidarie blocuri cu defecte, sparte, sau cu abateri dimensionale
ce depasesc pe cele admise;
– operatia de zidire se va incepe de regula de la colturi; blocurile, umezite in prealabil, vor fi
asezate pe un pat de mortar nivelat cu putin timp inainte; se va acorda o atentie deosebita ca
mortarul sa acopere intreaga suprafata a blocurilor, pana la muchii; pentru asezarea finala a
blocurilor si ajustarea pozitiei acestora, in locul ciocanului de zidar folosit la zidariile
traditionale se va folosi un ciocan din cauciuc;
– blocurile din prima asiza de jos se aseaza pe un strat de mortar; asternerea unui strat de mortar
peste ultima asiza de blocuri este facultativa in functie de inaltimea disponibila pentru centura;
– la peretii nestructurali peste ultimul rand de blocuri se va realiza un rost cu mortar matat;
– consistenta mortarelor din rosturile zidariei va diferi, astfel:
– mortar vartos in rosturile orizontale (tasarea conului cca 8 cm)
– mortar mai fluid in rosturile verticale (tasarea conului cca 12 cm);
– in cazurile in care rosturile verticale se umplu dupa montarea blocurilor de zidarie, pentru
umplere se vor folosi palnii speciale, urmarindu-se cu atentie ca locasurile sa fie complet
umplute;
– nu se admite realizarea in pereti a sliturilor a santurilor si a golurilor pentru trecerea
conductelor de instalatii, decat in conditiile precizate in proiectul de executie conform
precizarilor de la pct. IV.2.1.3.
34
– gaurile pentru fixarea diblurilor, ghermelelor, si suportilor pentru rezemarea instalatiilor se vor
executa numai dupa detaliile proiectantului.
V. ASIGURAREA SI CONTROLUL CALITATII LA EXECUTIE:
(1) Condiţiile de execuţie pe baza cărora se face alegerea coeficientului de siguranţă pentru material
γM, conform pct. III.2 se definesc după cum urmează:
i) Control normal
a. lucrările sunt supravegheate în mod permanent de un responsabil cu execuţia atestat
conform legii;
b. proiectantul urmăreşte/controlează în mod ritmic desfăşurarea lucrărilor;
c. reprezentantul tehnic al beneficiarului verifică în mod permanent calitatea materialelor şi
modul de punere în operă;
d. se efectuează toate verificările preliminare şi în etape intermediare conform
reglementarilor în vigoare (C56-86, NE 012-99, etc).
ii) Control redus
a. lucrările nu sunt supravegheate în mod permanent de un responsabil cu execuţia atestat
conform legii;
b. proiectantul nu controlează decât rar sau foarte rar execuţia lucrărilor;
c. reprezentantul tehnic al beneficiarului nu verifică sistematic calitatea materialelor şi
modul de punere în opera;
d. nu se efectuează verificările preliminare şi în etape intermediare (cu exceptia fazelor
determinante) conform reglementărilor în vigoare.
(2) Pentru construcţiile de zidărie care fac obiectul prezentului Ghid, proiectantul, executantul şi
beneficiarul vor asigura toate condiţiile pentru realizarea controlului normal.
(3) Controlul redus poate fi acceptat, la cererea specială a beneficiarului, consemnată în tema de
proiectare, prin excepţie de la prevederile aliniatului IV.2., pentru construcţiile din clasa de importanţă
III, cu înălţime ≤ P+2E, în zona seismică cu ks = 0.08 precum şi pentru construcţiile din clasa de
importanţă IV cu înălţime ≤ P+1E + M în zonele seismice cu ks 0,16.
35
ANEXA A – CRITERII PENTRU REGULARITATEA STRUCTURALĂ
A.1. Criterii pentru regularitatea structurală în plan
A.1.1. Construcţia trebuie să fie aproximativ simetrică în plan în raport cu 2 direcţii ortogonale, din
punct de vedere al distribuţiei rigidităţii laterale, capacităţilor de rezistenţă şi al maselor.
A.1.2. Construcţia are formă compactă, cu contururi regulate. Dacă construcţia prezintă retrageri în
plan, la diferite niveluri (margini retrase), se consideră că clădirea prezintă suficientă regularitate dacă,
aceste retrageri nu afectează rigiditatea în plan a planşeului şi dacă pentru fiecare retragere, diferenţa
între conturul planşeului şi înfăşurătoarea poligonală convexă (circumscrisă) a planşeului nu depăşeşte
10% din aria planşeului.
Dacă forma în plan este neregulată, cu discontinuităţi în care pot apărea eforturi suplimentare
semnificative (fig. 4.1), se recomandă tronsonarea construcţiei prin rosturi seismice, astfel ca pentru
fiecare tronson în parte să se ajungă la o formă regulată cu distribuţii avantajoase a volumelor, maselor
şi rigidităţilor.
A.1.3. La clădirile etajate, la nivelurile unde se realizează reduceri de gabarit acestea se vor realiza pe
verticala elementelor portante (stâlpi, pereţi).
Se vor evita, de regulă, rezemările stâlpi pe grinzi, acestea fiind acceptate numai în cazul stâlpilor cu
încărcări mici de la ultimele 1 – 2 niveluri ale clădirilor etajate.
A.1.4. Rigiditatea planşeelor în planul lor este suficient de mare în comparaţie cu rigiditatea laterală a
elementelor structurale verticale, astfel încât deformaţia planşeelor să aibă un efect neglijabil asupra
distribuţiei forţelor orizontale între elementele structurale verticale.
A.1.5. La fiecare nivel, în fiecare din direcţiile principale ale clădirii, excentricitatea va satisface
condiţiile:
eox ≤ 0,30 rx (A.1 a)
eoy ≤ 0,30 ry (A.1 b)
Figura A.1
36
unde:
eox, eoy – distanţa între centrul de rigiditate şi centrul maselor, măsurată în direcţie normală pe
direcţia de calcul
rx, ry – rădăcina pătrată a raportului între rigiditatea structurii la torsiune şi rigiditatea laterală
în direcţia de calcul
A.1.6. În cazul structurilor monotone pe verticală, rigiditatea laterală a componentelor structurale (
pereţi) se poate considera proporţională cu un sistem de forţe cu o distribuţie simplificată care produce
acestor componente o deplasare unitară la vârful construcţiei
A.1.7. Alternativ condiţiilor date la (A.1.6), structura este considerată regulată, cu sensibilitate relativ
mică la răsucirea de ansamblu, dacă deplasarea maximă, înregistrată la o extremitate a clădirii este de
cel mult 1,3 ori mai mare decât media deplasărilor celor 2 extremităţi.
A.2. Criterii pentru regularitatea structurală pe verticală
A.2.1. Sistemul structural se dezvoltă monoton pe verticală fără variaţii de la nivelul fundaţiei până la
vârful clădirii. Dacă există retrageri pe înălţimea clădirii acestea nu depăşesc, la oricare nivel, 20% din
dimensiunea de la nivelul imediat inferior.
A.2.2. Structura nu prezintă la nici un nivel reduceri de rigiditate laterală mai mari de 30% din
rigiditatea nivelului imediat superior (structura nu are niveluri flexibile).
A.2.3. Structura nu prezintă la nici un nivel, o rezistenţă laterală mai mică cu mai mult de 20% decât
cea a nivelului situat imediat deasupra (structura nu are niveluri slabe din punct de vedere al rezistenţei
laterale).
A.2.4. Dacă dimensiunile elementelor structurale se reduc de la bază către vârful structurii, variaţia
rigidităţii şi rezistenţei laterale este uniformă, fără reduceri bruşte de la un nivel inferior la un nivel
superior.
A.2.5. Masele aplicate pe construcţie sunt distribuite uniform. Aceasta înseamnă că la nici un nivel
masa aferentă nu este mai mare cu mai mult de 50% decât masele aplicate la nivelurile adiacente.
A.2.6. Structura nu prezintă discontinuităţi pe verticală, care să devieze traseul încărcărilor către
fundaţii. Devierea poate avea loc în acelaşi plan al structurii (fig A.2 a) sau dintr-un plan în alt plan
vertical al construcţiei (fig A.2 b).
Devierile structurale pot fi însoţite de sporuri substanţiale ale eforturilor în elementele verticale (de
exemplu, în stâlpii care susţin pereţii întrerupţi la parter) şi în planşeele diafragmă care trebuie să
realizeze transferul între elementele verticale, în acelaşi plan (fig A.2 a) sau între planuri diferite (fig
A.2 b).
37
tirant
stâlp “critic”
perete la etaje,
întrerupt la parter
perete numai la
parter
(a)
(b)
Figura A.2