Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

S.C.PROCM S.R.L. IAŞI
J – 1818/1991
TEL 0754/997.570
LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ
COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI Dn. 28-Nr. Cad. 2015/2/2-Lot 1A
BENEFICIAR : D-L CHELBAN GHEORGHIŢĂ RAIMOND

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
PENTRU LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ
BENEFICIAR : D-L RAIMOND CHELBAN
COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI

Graficul de urmărire şi control a lucrărilor de arhitectură

Nr. Crt. Lucrarea ce se verifică Ce acte se întocmesc Cine participă Data*
1 După executarea săpăturii la cota de fundare P.V.R. P., B., E.
2 După executarea tencuielilor la pereţii interiori P.V.R. P., B., E.
3 După executarea lucrărilor de izolaţii P.V.R. P., B., E.
4 După executarea planşeelor din beton P.V.R. P., B., E.
5 După executarea şarpantei P.V.R. P., B., E.
6 Execuţia finisajelor interioare – omologare P.V.R. P., B., E.
7 Execuţia finisajelor exterioare -omologare P.V.R. P., B., E.
8 Probe etanşeitate acoperiş P.V.R. P., B., E.
9 Recepţia preliminară şi finală P.V.R. P., B., E.

Legenda:
* Se completează de beneficiar
P.V.R. – proces verbal de recepţie
P. – proiectant
B. – beneficiar
E. – executant

ÎNTOCMIT: c.ARH. DAN MIHALACHE
ŞEF PROIECT: ARH. VIOREL MIHALACHE