Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce serioase economii. Deasemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.
Adresele de contact: dannmihalache@gmail.com şi
dannarchitect@gmail.com , la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :
– 0749/780.816; 0754/997.570 (arh. dan mihalache)
– 0749/985.455 (arh. mihai caia)
– 0746/810.828 (ing. mihai călugăreanu)
Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sup-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa cu aceleaşi cuvinte de căutare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC
1. Strategia de dezvoltare a INA;
2. Hotărârile Consiliului Ştiinţific de interes general;
3. Ordinele Directorului General, cu caracter normativ;
4. Informaţii privind ofertele şi hotărârile de adjudecare;
5. Planul anual de achiziţii;
6. Rapoarte anuale;
6. Sinteze, statistici privind proiectele cu finanţare externă derulate în cadrul INA;
7. Grila trimestrială a programelor;
8. Regulamente:
a. de organizare a programelor;
b. de studii;
9. Situaţia centralizată a programelor de instruire şi certificare;
10. Lista privind:
b) numele participanţilor la programe;
c) numele formatorilor/lectorilor/persoanelor resursă;
11. Buletinul informativ INAinfo Buletin;
12. Colecţia de documente din cadrul Centrului de Documentare;
13. Declaraţii de avere şi interese.